Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Archiwum

Statut Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Rybniku

PDF (838 KB)

Statut Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w RybnikuData dodania: 2019-02-25 10:43:15
Autor: Anna BujoczekData dodania: 2018-11-09 08:07:58
Autor: Anna Bujoczek


PDF (1 198 KB)

Statut Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Rybnik


Statut Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Rybnik


Data dodania: 2017-12-06 19:55:27
Autor: Anna BujoczekData dodania: 2017-12-06 19:53:12
Autor: Anna Bujoczek


PDF (1 230 KB)

Statut Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Rybnik


PDF (591 KB)

Statut Zespołu Szkolno - Przedszkonego nr 5 w Rybniku


PDF (211 KB)

Zapytanie ofertowe - dostawa komputerów dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w RybnikuData dodania: 2017-01-26 16:21:50
Autor: Anna Bujoczek


PDF (694 KB)

Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w RybnikuData dodania: 2016-11-06 16:17:12
Autor: Anna Bujoczek


PDF (694 KB)

Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w RybnikuData dodania: 2016-10-02 16:03:35
Autor: Anna Bujoczek


PDF (694 KB)

Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w RybnikuData dodania: 2016-03-30 19:00:01
Autor: Anna Bujoczek


PDF (669 KB)

Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Regulamin Punktowego Systemu Oceniania Zachowania uczniów klas IV – VI w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Rybniku

PDF (281 KB)

Regulamin Punktowego Systemu Oceniania Zachowania uczniów klas IV - VI w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Rybniku.Data dodania: 2016-02-03 16:18:28
Autor: Anna Bujoczek


Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku

PDF (883 KB)

Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku.Data dodania: 2016-02-03 16:16:12
Autor: Anna BujoczekData dodania: 2014-02-28 12:24:47
Autor: Anna Bujoczek


PDF (218 KB)

Regulamin Punktowego Systemu Oceniania Zachowania uczniów klas IV – VI w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w RybnikuData dodania: 2015-12-02 17:41:35
Autor: Anna Bujoczek


PDF (626 KB)

Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w RybnikuData dodania: 2015-09-04 16:05:40
Autor: Anna Bujoczek


PDF (627 KB)

Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Nabór na stanowisko pracy – pomoc nauczyciela w przedszkolu (stanowisko obsługowe) w Przedszkolu nr 5 w Rybniku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 w Rybniku

PDF (198 KB)

Nabór na stanowisko pracy – pomoc nauczyciela w przedszkolu (stanowisko obsługowe) Data dodania: 2015-08-27 14:38:58
Autor: Anna Bujoczek


Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy – pomoc nauczyciela w przedszkolu (stanowisko obsługowe) w Przedszkolu nr 5 w Rybniku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Rybniku.

PDF (19 KB)

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy – pomoc nauczyciela w przedszkolu (stanowisko obsługowe) w Przedszkolu nr 5 w RybnikuData dodania: 2015-08-31 10:09:47
Autor: Anna Bujoczek


Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy

PDF (75 KB)

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracyData dodania: 2015-07-01 10:19:46
Autor: Anna Bujoczek


Nabór na stanowisko pracy – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 5 w Rybniku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Rybniku

PDF (216 KB)

Nabór na stanowisko pracy – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnejData dodania: 2015-06-10 18:56:59
Autor: Anna BujoczekData dodania: 2014-02-25 17:43:44
Autor: Anna Bujoczek


PDF (147 KB)

ZARZĄDZENIE NR 2/2014


ZARZĄDZENIE NR 2/2014

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku z 10 lutego 2014 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na zorganizowanie Zielonej Szkoły dla uczniów klas trzecich


Data dodania: 2014-02-24 16:17:26
Autor: Anna Bujoczek


PDF (169 KB)

ZARZĄDZENIE NR 3/2014


ZARZĄDZENIE NR 3/2014

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku z 24 lutego 2014 r.

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola nr 5 w  Rybniku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Rybniku na rok szkolnym 2014/2015


Data dodania: 2014-02-25 17:36:06
Autor: Anna Bujoczek


PDF (184 KB)

ZARZĄDZENIE NR 4/2014


ZARZĄDZENIE NR 4/2014

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku z 24 lutego 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola nr 5 w Rybniku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Rybniku na rok szkolny 2014/15


Data dodania: 2014-02-24 16:17:03
Autor: Anna Bujoczek


PDF (187 KB)

ZARZĄDZENIE NR 5/2014


ZARZĄDZENIE NR 5/2014

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku z 24 lutego 2014 r.

w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola nr 5 w Rybniku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Rybniku w Rybniku na rok szkolny 2014/2015Data dodania: 2014-03-03 12:12:17
Autor: Anna Bujoczek


PDF (61 KB)

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku z 3 marca 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Rybniku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Rybniku na rok szkolny 2014/15


ZARZĄDZENIE NR 6/2014


Data dodania: 2014-05-26 13:34:28
Autor: Anna Bujoczek


PDF (24 KB)

Regulamin przydziału uczniów do klas I Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Rybniku.


PDF (39 KB)

ZARZĄDZENIE NR 9/2014


ZARZĄDZENIE NR 9/2014

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku z 26 maja 2014 r.

w sprawie regulaminu przydziału uczniów do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Rybniku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2014-09-01 16:47:15
Autor: Anna Bujoczek


PDF (142 KB)

ZARZĄDZENIE NR 14/2014


ZARZĄDZENIE NR 14/2014

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku z 29 sierpnia 2014 roku w sprawie opłat za świadczenia w Przedszkolu nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2014-09-01 16:50:47
Autor: Anna Bujoczek


PDF (141 KB)

ZARZĄDZENIE NR 15/2014


ZARZĄDZENIE NR 15/2014

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku z 29 sierpnia 2014 roku w sprawie opłat za obiady w Szkole Podstawowej nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2014-09-01 20:04:15
Autor: Anna Bujoczek


PDF (139 KB)

Załącznik nr 1. Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników (materiałów edukacyjnych) uczniom 


ZARZĄDZENIE NR 16/2014

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku z 29 sierpnia 2014 roku w sprawie Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników (materiałów edukacyjnych) uczniom

PDF (133 KB)

ZARZĄDZENIE NR 21/2014Data dodania: 2014-09-29 19:40:59
Autor: Anna Bujoczek


PDF (89 KB)

ZARZĄDZENIE NR 20/2014


ZARZĄDZENIE NR 20/2014

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku z 8 września 2014 roku w sprawie organizacji roku szkolnego 2014/15


Data dodania: 2014-09-29 19:45:54
Autor: Anna Bujoczek


PDF (133 KB)

ZARZĄDZENIE NR 21/2014


ZARZĄDZENIE NR 21/2014

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku z 26 września 2014 roku w sprawie dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2014/15


Data dodania: 2015-03-31 10:21:36
Autor: Anna Bujoczek


PDF (46 KB)

ZARZĄDZENIE NR 2/2015


ZARZĄDZENIE NR 2/2015

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku z 31 marca 2015 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Nr 5 w  Rybniku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Rybniku na rok szkolnym 2015/2016


Data dodania: 2015-03-31 10:29:09
Autor: Anna Bujoczek


PDF (61 KB)

ZARZĄDZENIE NR 3/2015


ZARZĄDZENIE NR 3/2015

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku z 31 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola nr 5 w Rybniku  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Rybniku  na rok szkolny 2015/16


Data dodania: 2015-03-31 10:33:31
Autor: Anna Bujoczek


PDF (44 KB)

ZARZĄDZENIE NR 4/2015


ZARZĄDZENIE NR 4/2015

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku z 31 marca 2015 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Rybniku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Rybniku na rok szkolnym 2015/2016


Data dodania: 2015-03-31 10:36:17
Autor: Anna Bujoczek


PDF (60 KB)

ZARZĄDZENIE NR 5/2015


ZARZĄDZENIE NR 5/2015

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku z 31 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Rybniku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Rybniku na rok szkolny 2015/16

Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku (tekst jednolity)

PDF (607 KB)

Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w RybnikuData dodania: 2015-03-31 10:47:01
Autor: Anna Bujoczek


Załącznik do Statutu - Wewnątrzszkolny System Oceniania Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku

PDF (323 KB)

Załącznik do Statutu - Wewnątrzszkolny System Oceniania Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w RybnikuData dodania: 2013-09-12 17:19:50
Autor: Anna Bujoczek


PDF (216 KB)

Nabór na stanowisko pracy – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnejData dodania: 2014-08-21 17:14:14
Autor: Anna Bujoczek


PDF (279 KB)

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 5 w Rybniku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Rybniku.


Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy – nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 5 w Rybniku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Rybniku.


Data dodania: 2014-07-31 12:56:14
Autor: Anna Bujoczek


DOC (356 KB)

Załącznik nr 3. Oświadczenie.


DOC (357 KB)

Załącznik nr 2. Oświadczenie.


DOC (358 KB)

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy.


PDF (678 KB)

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy.


Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy – nauczyciel wychowania przedszkolnego.


Data dodania: 2014-02-28 12:18:38
Autor: Anna Bujoczek


PDF (485 KB)

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku (tekst jednolity)

PDF (208 KB)

ZARZĄDZENIE nr 1/2012/13Data dodania: 2012-11-10 20:47:41
Autor: Anna Bujoczek


ZARZĄDZENIE nr 1/2012/13

Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku z 3 września 2012 r.

w sprawie opłat za świadczenia w Przedszkolu nr 5 w Rybniku

Regulamin Punktowego Systemu Oceniania Zachowania uczniów klas IV – VI w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Rybniku

PDF (278 KB)

Regulamin Punktowego Systemu Oceniania Zachowania uczniów klas IV – VI w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w RybnikuData dodania: 2013-09-12 17:21:17
Autor: Anna BujoczekData dodania: 2013-09-12 17:18:38
Autor: Anna Bujoczek


PDF (571 KB)

Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku
Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku

ZARZĄDZENIE nr 3/2012/13

Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2012/13

PDF (208 KB)

ZARZĄDZENIE nr 3/2012/13Data dodania: 2012-11-10 20:50:24
Autor: Anna Bujoczek


Załącznik do Statutu - Wewnątrzszkolny System Oceniania Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku - nowelizacja


Data dodania: 2013-03-03 15:41:24
Autor: Anna Bujoczek


PDF (277 KB)

Regulamin Punktowego Systemu Oceniania Zachowania uczniów klas IV – VI w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Rybniku - nowelizacjaData dodania: 2012-11-02 20:21:57
Autor: Anna Bujoczek


PDF (324 KB)

Załącznik do Statutu - Wewnątrzszkolny System Oceniania Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku - nowelizacjaData dodania: 2012-11-10 21:05:52
Autor: Anna Bujoczek


PDF (179 KB)

Załącznik do Statutu - Wewnątrzszkolny System Oceniania Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w RybnikuData dodania: 2012-11-10 21:04:19
Autor: Anna Bujoczek


PDF (546 KB)

Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w RybnikuData dodania: 2013-03-01 14:05:19
Autor: Anna Bujoczek


PDF (88 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa produktów garmażeryjnych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 5 w Rybniku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Rybniku


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa produktów garmażeryjnych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 5 w Rybniku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2013-02-22 11:28:58
Autor: Anna Bujoczek


PDF (40 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa produktów garmażeryjnych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 5 w Rybniku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Rybniku


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa produktów garmażeryjnych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 5 w Rybniku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2013-02-22 11:12:55
Autor: Anna Bujoczek


PDF (101 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa artykułów  spożywczych z podziałem na zadania


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa artykułów spożywczych z podziałem na zadania


Data dodania: 2013-02-12 15:06:05
Autor: Anna Bujoczek


PDF (54 KB)

Załącznik nr 6 - Wzór umowy


XLS (25 KB)

Załącznik 5 -  Szczegółowy koszt wykonania zamówienia


PDF (44 KB)

Załącznik 5 -  Szczegółowy koszt wykonania zamówienia


PDF (42 KB)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków


PDF (45 KB)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


PDF (46 KB)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków


PDF (51 KB)

Załącznik nr  1 - Formularz ofertowy


PDF (129 KB)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


PDF (155 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa produktów garmażeryjnych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 5 w Rybniku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2013-02-12 13:46:47
Autor: Anna Bujoczek


PDF (41 KB)

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego


Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego - Zadanie 1. Część 3


Data dodania: 2013-02-08 17:25:02
Autor: Anna Bujoczek


PDF (252 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa artykułów spożywczych z podziałem na zadania


Data dodania: 2013-02-08 14:09:56
Autor: Anna Bujoczek


PDF (101 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zorganizowanie Zielonej szkoły dla uczniów klas III SP


Data dodania: 2013-01-23 15:59:23
Autor: Anna Bujoczek


PDF (66 KB)

Załącznik nr 7 - Wzór umowy


XLS (56 KB)

Załącznik nr 6


PDF (61 KB)

Załącznik 6 - część 2 - różne artykuły spożywcze


PDF (48 KB)

Załącznik nr 6 - część 1 - mrożonki


XLS (79 KB)

Załącznik nr 5


PDF (44 KB)

Załącznik nr 5 - część 3 - produkty garmażeryjne


PDF (44 KB)

Załącznik nr 5 - część 3 - produkty garmażeryjne


PDF (66 KB)

Załącznik nr 5 - część 2 - różne artykuły spożywcze


PDF (49 KB)

Załącznik nr 5 - część 1 - mrożonki


PDF (42 KB)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków


PDF (46 KB)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


PDF (47 KB)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków


PDF (53 KB)

Załącznik nr 1.2 - Formularz ofertowy


PDF (53 KB)

Załącznik nr 1.1 - Formularz ofertowy


PDF (135 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


PDF (310 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa artykułów spożywczych z podziałem na zadania


Data dodania: 2012-12-28 10:32:53
Autor: Anna Bujoczek


PDF (46 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2012-12-05 11:26:18
Autor: Anna Bujoczek


PDF (54 KB)

Załącznik nr 6 - Projekt umowy


PDF (241 KB)

Załącznik nr 5 - Wykaz osób


PDF (212 KB)

Załącznik nr 4 - Wykaz usług


PDF (140 KB)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


PDF (141 KB)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spenieniu warunków


PDF (247 KB)

Załącznik nr 1 -  Formularz ofertowy


PDF (185 KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


PDF (191 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu


Ogłoszenie o zamówieniu - zorganizowanie Zielonej Szkoły dla uczniów klas III SP 5

Regulamin Punktowego Systemu Oceniania Zachowania uczniów klas IV – VI w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Rybniku

PDF (278 KB)

Regulamin Punktowego Systemu Oceniania Zachowania uczniów klas IV – VI w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w RybnikuData dodania: 2012-11-10 21:29:07
Autor: Anna Bujoczek