Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr  ZSP5.811.8.2023 - zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2023-11-28 14:08:55
Autor: Anna Bujoczek


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr ZSP5.811.9.2023 - zakup i sukcesywna dostawa produktów garmażeryjnych, świeżych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2023-11-28 14:07:39
Autor: Anna Bujoczek


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr ZSP5.811.10.2023 - zakup i sukcesywna dostawa mięsa, drobiu, wędlin na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2023-11-28 14:06:21
Autor: Anna Bujoczek


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr ZSP5.811.11.2023 - zakup i sukcesywna dostawa pieczywa na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2023-11-28 14:04:59
Autor: Anna Bujoczek


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr ZSP5.811.12.2023 - zakup i sukcesywna dostawa produktów mleczarskich, produktów mącznych i jaj na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2023-11-28 14:02:43
Autor: Anna Bujoczek


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr ZSP5.811.13.2023 - zakup i sukcesywna dostawa warzyw, ziemniaków, owoców oraz soków na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2023-11-28 14:01:13
Autor: Anna Bujoczek


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr ZSP5.811.14.2023 - zakup i sukcesywna dostawa ryb, warzyw i owoców oraz innych produktów głęboko mrożonych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2023-11-28 13:59:43
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr ZSP5.811.8.2023 - zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2023-11-08 10:07:06
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr ZSP5.811.9.2023 - zakup i sukcesywna dostawa produktów garmażeryjnych, świeżych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2023-11-08 10:01:58
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr ZSP5.811.10.2023 - zakup i sukcesywna dostawa mięsa, drobiu, wędlin na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2023-11-08 09:54:01
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr ZSP5.811.11.2023 - zakup i sukcesywna dostawa pieczywa na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2023-11-08 09:49:07
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr ZSP5.811.12.2023 - zakup i sukcesywna dostawa produktów mleczarskich, produktów mącznych i jaj na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2023-11-08 08:48:01
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr ZSP5.811.13.2023 - zakup i sukcesywna dostawa warzyw, ziemniaków, owoców oraz soków na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2023-11-08 07:36:09
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr ZSP5.811.14.2023 - zakup i sukcesywna dostawa ryb, warzyw i owoców oraz innych produktów głęboko mrożonych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2023-11-08 07:29:18
Autor: Anna Bujoczek


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr ZSP5.811.7.2023 - zakup i sukcesywna dostawa ryb, warzyw i owoców oraz innych produktów głęboko mrożonych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2023-05-26 10:25:00
Autor: Anna Bujoczek


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr ZSP5.811.6.2023 - zakup i sukcesywna dostawa warzyw, ziemniaków, owoców oraz soków na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2023-05-26 10:23:21
Autor: Anna Bujoczek


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr ZSP5.811.5.2023 - zakup i sukcesywna dostawa produktów mleczarskich, produktów mącznych i jaj na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2023-05-26 10:21:37
Autor: Anna Bujoczek


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr ZSP5.811.4.2023 - zakup i sukcesywna dostawa pieczywa na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2023-05-26 10:19:29
Autor: Anna Bujoczek


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr ZSP5.811.3.2023 - zakup i sukcesywna dostawa mięsa, drobiu, wędlin na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2023-05-26 10:17:17
Autor: Anna Bujoczek


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr ZSP5.811.2.2023 - zakup i sukcesywna dostawa produktów garmażeryjnych świeżych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2023-05-26 10:15:23
Autor: Anna Bujoczek


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr SP5.811.1.2023 - zakup i sukcesywna dostawa artykułów ogólnospożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2023-05-26 10:12:13
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr ZSP5.811.7.2023 - zakup i sukcesywna dostawa ryb, warzyw i owoców oraz innych produktów głęboko mrożonych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2023-05-10 13:43:54
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr ZSP5.811.6.2023 - zakup i sukcesywna dostawa warzyw, ziemniaków, owoców oraz soków na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2023-05-10 13:36:36
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr ZSP5.811.5.2023 - zakup i sukcesywna dostawa produktów mleczarskich, produktów mącznych i jaj na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2023-05-10 12:36:29
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr ZSP5.811.4.2023 - zakup i sukcesywna dostawa pieczywa na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2023-05-10 12:27:17
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr ZSP5.811.3.2023 - zakup i sukcesywna dostawa mięsa, drobiu, wędlin na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2023-05-10 12:18:06
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr ZSP5.811.2.2023 - zakup i sukcesywna dostawa produktów garmażeryjnych świeżych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2023-05-10 12:08:09
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr ZSP5.811.1.2023 - zakup i sukcesywna dostawa artykułów ogólnospożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2023-05-10 11:57:20
Autor: Anna Bujoczek


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr ZSP5.811.14.2022 - Zakup i sukcesywna dostawa ryb, warzyw i owoców oraz innych produktów głęboko mrożonych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2022-12-05 16:40:30
Autor: Anna Bujoczek


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr ZSP5.811.13.2022 - Zakup i sukcesywna dostaw produktów garmażeryjnych, świeżych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2022-12-05 16:38:42
Autor: Anna Bujoczek


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr ZSP5.811.12.2022 - Zakup i sukcesywna dostawa warzyw, ziemniaków, owoców oraz soków na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w  Rybniku


Data dodania: 2022-12-05 16:37:33
Autor: Anna Bujoczek


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr ZSP5.811.11.2022 - Zakup i sukcesywna dostawa pieczywa na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w  Rybniku


Data dodania: 2022-12-05 16:36:13
Autor: Anna Bujoczek


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr ZSP5.811.10.2022 - Zakup i sukcesywna dostawa mięsa, drobiu, wędlin na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w  Rybniku


Data dodania: 2022-12-05 16:34:55
Autor: Anna Bujoczek


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr ZSP5.811.9.2022 - Zakup i sukcesywna dostawa produktów mleczarskich, produktów mącznych i jaj na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2022-12-05 16:33:33
Autor: Anna Bujoczek


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr ZSP5.811.8.2022 - Zakup i sukcesywna dostawa artykułów ogólnospożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2022-12-05 16:31:49
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr ZSP5.811.14.2022 - Zakup i sukcesywna dostawa ryb, warzyw i owoców oraz innych produktów głęboko mrożonych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2022-11-21 17:07:15
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr ZSP5.811.13.2022 - Zakup i sukcesywna dostaw produktów garmażeryjnych, świeżych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2022-11-21 17:00:19
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr ZSP5.811.12.2022 - Zakup i sukcesywna dostawa warzyw, ziemniaków, owoców oraz soków na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w  Rybniku


Data dodania: 2022-11-21 16:52:52
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr ZSP5.811.11.2022 - Zakup i sukcesywna dostawa pieczywa na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w  Rybniku


Data dodania: 2022-11-21 16:42:51
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr ZSP5.811.10.2022 - Zakup i sukcesywna dostawa mięsa, drobiu, wędlin na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w  Rybniku


Data dodania: 2022-11-21 16:35:27
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr ZSP5.811.9.2022 - Zakup i sukcesywna dostawa produktów mleczarskich, produktów mącznych i jaj na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2022-11-21 16:26:17
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr ZSP5.811.8.2022 - Zakup i sukcesywna dostawa artykułów ogólnospożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2022-11-21 16:17:47
Autor: Anna Bujoczek


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr ZSP5.811.7.2022 - Zakup i sukcesywna dostaw produktów garmażeryjnych, świeżych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku.


Data dodania: 2022-06-02 13:32:02
Autor: Anna Bujoczek


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr ZSP5.811.6.2022 - Zakup i sukcesywna dostawa warzyw, ziemniaków, owoców oraz soków na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w  Rybniku.


Data dodania: 2022-06-02 13:27:26
Autor: Anna Bujoczek


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr ZSP5.811.5.2022 - Zakup i sukcesywna dostawa ryb, warzyw i owoców oraz innych produktów głęboko mrożonych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku.


Data dodania: 2022-06-02 13:24:55
Autor: Anna Bujoczek


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr ZSP5.811.4.2022 - Zakup i sukcesywna dostawa pieczywa na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku.


Data dodania: 2022-06-02 13:23:04
Autor: Anna Bujoczek


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr ZSP5.811.3.2022 - Zakup i sukcesywna  dostawa mięsa, drobiu, wędlin na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku.


Data dodania: 2022-06-02 13:21:18
Autor: Anna Bujoczek


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr ZSP5.811.2.2022 - Zakup i sukcesywna dostawa produktów mleczarskich, produktów mącznych i jaj na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w  Rybniku.


Data dodania: 2022-06-02 13:18:58
Autor: Anna Bujoczek


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr ZSP5.811.1.2022 - Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku.


Data dodania: 2022-06-02 13:16:44
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr ZSP5.811.7.2022 - Zakup i sukcesywna dostaw produktów garmażeryjnych, świeżych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku.


Data dodania: 2022-05-27 14:29:12
Autor: Anna BujoczekData dodania: 2022-05-16 13:40:12
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr ZSP5.811.6.2022 Zakup i sukcesywna dostawa warzyw, ziemniaków, owoców oraz soków na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w  Rybniku.


Data dodania: 2022-05-27 14:30:31
Autor: Anna BujoczekData dodania: 2022-05-16 13:33:32
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr ZSP5.811.5.2022  - Zakup i sukcesywna dostawa ryb, warzyw i owoców oraz innych produktów głęboko mrożonych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku.


Data dodania: 2022-05-27 14:31:27
Autor: Anna BujoczekData dodania: 2022-05-16 13:23:41
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr ZSP5.811.4.2022 - Zakup i sukcesywna dostawa pieczywa na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku.


Data dodania: 2022-05-27 14:33:05
Autor: Anna BujoczekData dodania: 2022-05-16 13:16:52
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr ZSP5.811.3.2022 - Zakup i sukcesywna  dostawa mięsa, drobiu, wędlin na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku.


Data dodania: 2022-05-27 14:34:23
Autor: Anna BujoczekData dodania: 2022-05-16 13:10:04
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr ZSP5.811.2.2022 - Zakup i sukcesywna dostawa produktów mleczarskich, produktów mącznych i jaj na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w  Rybniku.


Data dodania: 2022-05-27 14:35:44
Autor: Anna BujoczekData dodania: 2022-05-16 13:03:38
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr ZSP5.811.1.2022 - Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku.


Data dodania: 2022-05-27 14:37:11
Autor: Anna BujoczekData dodania: 2022-05-16 12:54:32
Autor: Anna Bujoczek


Informacja o wyborze oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr ZSP5.811.19.2021 zakup i sukcesywna dostawa pieczywa na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2021-12-02 13:11:32
Autor: Anna Bujoczek


Informacja o wyborze oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr ZSP5.811.18.2021 zakup i sukcesywna dostawa produktów mleczarskich, produktów mącznych i jaj na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2021-12-02 13:10:19
Autor: Anna Bujoczek


Informacja o wyborze oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr ZSP5.811.17.2021 zakup i sukcesywna dostawa warzyw, ziemniaków, owoców oraz soków na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2021-12-02 13:09:04
Autor: Anna Bujoczek


Informacja o wyborze oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr ZSP5.811.16.2021 zakup i sukcesywna dostawa mięsa, drobiu, wędlin na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2021-12-02 13:07:30
Autor: Anna Bujoczek


Informacja o wyborze oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr ZSP5.811.15.2021 zakup i sukcesywna dostawa produktów garmażeryjnych, świeżych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2021-12-02 13:05:55
Autor: Anna Bujoczek


Informacja o wyborze oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr ZSP5.811.14.2021 zakup i sukcesywna dostawa ryb mrożonych, konserwowanych; produktów głęboko mrożonych oraz warzyw i owoców mrożonych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2021-12-02 13:04:20
Autor: Anna Bujoczek


Informacja o wyborze oferty dotyczącej zapytania ofertowego nr ZSP5.811.13.2021 zakup i sukcesywna dostawa artykułów ogólnospożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2021-12-02 13:02:09
Autor: Anna Bujoczek


Informacja o wyborze oferty dotyczącej zapytania ofertowego 12/2021 zakup i dostawa wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Rybniku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2021-11-22 13:27:30
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie nr ZSP5.811.19.2021 zakup i sukcesywna dostawa pieczywa na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2021-11-15 18:29:54
Autor: Anna Bujoczek


Zamówienie nr ZSP5.811.18.2021 zakup i sukcesywna dostawa produktów mleczarskich, produktów mącznych i jaj na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2021-11-15 18:22:42
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr ZSP5.811.17.2021 zakup i sukcesywna dostawa warzyw, ziemniaków, owoców oraz soków na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2021-11-15 18:14:56
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr ZSP5.811.16.2021 zakup i sukcesywna dostawa mięsa, drobiu, wędlin na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2021-11-15 18:05:43
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr ZSP5.811.15.2021 zakup i sukcesywna dostawa produktów garmażeryjnych, świeżych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2021-11-15 17:55:40
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr ZSP5.811.14.2021 zakup i sukcesywna dostawa ryb mrożonych, konserwowanych; produktów głęboko mrożonych oraz warzyw i owoców mrożonych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2021-11-15 17:43:20
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr ZSP5.811.13.2021 zakup i sukcesywna dostawa artykułów ogólnospożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2021-11-15 17:31:34
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 12/2021 na realizację zamówienia poniżej kwoty, której wartość nie przekracza równowartości kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ust PZP na zakup i dostawę wyposażenia w ramach programu Laboratoria Przyszłości do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Rybniku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2021-11-12 10:34:21
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego nr 11/2021 w postępowaniu o wartości netto poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 P.z.p. - roboty budowlane polegające na usunięciu starej i wykonaniu nowej podłogi sportowej sali gimnastycznej o powierzchni 182 m2 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2021-06-14 13:50:28
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 11/2021 w postępowaniu o wartości netto poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 P.z.p. - roboty budowlane polegające na usunięciu starej i wykonaniu nowej podłogi sportowej sali gimnastycznej o powierzchni 182 m2 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2021-05-28 09:09:41
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego nr 10/2021 dostawy owoców i warzyw świeżych oraz mrożonych na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2021-05-27 11:27:06
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego nr 9/2021 dostawy ryb i przetworów rybnych na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2021-05-27 11:25:01
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego nr 8/2021 dostawy pieczywa na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2021-05-27 11:23:04
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego nr 7/2021 dostawy nabiału i jaj na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2021-05-27 11:20:48
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego nr 6/2021 dostawy mięsa i wędlin na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2021-05-27 11:17:48
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego nr 5/2021 dostawy wyrobów garmażeryjnych świeżych (2) na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2021-05-27 11:15:28
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego nr 4/2021 dostawy wyrobów garmażeryjnych świeżych (1) na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2021-05-27 11:13:29
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego nr 3/2021 - dostawy wyrobów garmażeryjnych mrożonych na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2021-05-27 11:10:53
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego nr 2/2021- dostawy drobiu na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2021-05-27 11:07:49
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego nr 1/2021 - dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2021-05-27 11:03:59
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 10/2021 dostawy owoców i warzyw świeżych oraz mrożonych na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2021-05-19 18:40:26
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 9/2021 dostawy ryb i przetworów rybnych na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2021-05-19 18:35:32
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 8/2021 dostawy pieczywa na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2021-05-19 18:29:39
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 7/2021 dostawy nabiału i jaj na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2021-05-19 18:22:50
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 6/2021 dostawy mięsa i wędlin na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2021-05-19 18:16:48
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 5/2021 dostawy wyrobów garmażeryjnych świeżych (2) na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2021-05-19 18:06:53
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 4/2021 dostawy wyrobów garmażeryjnych świeżych (1) na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2021-05-19 17:56:34
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 3/2021 - dostawy wyrobów garmażeryjnych mrożonych na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2021-05-19 14:46:36
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 2/2021- dostawy drobiu na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2021-05-19 14:41:29
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 1/2021 - dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2021-05-19 14:30:35
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego Nr 28/2020 dostawa 10 sztuk nowych laptopów z oprogramowaniem na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2020-12-22 14:58:43
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe Nr 28/2020 dostawa 10 sztuk nowych laptopów z oprogramowaniem na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2020-12-14 13:45:33
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego nr 27/2020 dostawy owoców  i warzyw świeżych oraz mrożonych na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2020-11-26 16:40:07
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego nr 26/2020 dostawy ryb i przetworów rybnych na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku

 


Data dodania: 2020-11-26 16:38:33
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego nr 25/2020 dostawy pieczywa na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2020-11-26 16:36:48
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego nr 24/2020 dostawy nabiału i jaj na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2020-11-26 16:35:07
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego nr 23/2020 dostawy mięsa i wędlin na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku

 


Data dodania: 2020-11-26 16:33:18
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego nr 22/2020 dostawy wyrobów garmażeryjnych świeżych (1) na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku

 


Data dodania: 2020-11-26 16:31:18
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego nr 21/2020 dostawy wyrobów garmażeryjnych świeżych (2) na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku

 


Data dodania: 2020-11-26 16:28:41
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego nr 20/2020 dostawy wyrobów garmażeryjnych mrożonych na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku

 


Data dodania: 2020-11-26 16:26:36
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego nr 19/2020 dostawy drobiu na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku

 


Data dodania: 2020-11-26 16:24:32
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego nr 18/2020 dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2020-11-26 16:21:19
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr  27/2020 dostawy owoców  i warzyw świeżych oraz mrożonych na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2020-11-18 10:40:54
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 26/2020 dostawy ryb i przetworów rybnych na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2020-11-18 10:30:34
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 25/2020 dostawy pieczywa na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2020-11-18 10:25:57
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 24/2020 dostawy nabiału i jaj na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2020-11-18 10:21:19
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 23/2020 dostawy mięsa i wędlin na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2020-11-18 10:16:43
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 22/2020 dostawy wyrobów garmażeryjnych świeżych (1) na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2020-11-18 10:12:14
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 21/2020 dostawy wyrobów garmażeryjnych świeżych (2) na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2020-11-18 10:06:59
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 20/2020 dostawy wyrobów garmażeryjnych mrożonych na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2020-11-18 10:01:53
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 19/2020 dostawy drobiu na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2020-11-18 09:40:34
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 18/2020 dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2020-11-18 09:29:23
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowe Nr 17/2020 dostawa 22 sztuk kamerek internetowych


Data dodania: 2020-09-09 10:07:34
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowe nr 16/2020 dostawa 11 sztuk komputerów stacjonarnych z podłączeniem na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2020-09-09 10:06:17
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe Nr 17/2020 dostawa 22 sztuk kamerek internetowych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2020-08-28 12:53:31
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 16/2020 dostawa 11 sztuk komputerów stacjonarnych z podłączeniem na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2020-08-28 12:49:08
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego  11/2020 dostawy ryb i przetworów rybnych na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2020-06-24 10:02:30
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego  15/2020 dostawy wyrobów garmażerii świeżej (2) na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2020-06-24 09:55:54
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego nr 14/2020 dostawy drobiu na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2020-06-24 09:52:28
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego nr 13/2020 dostawy wyrobów garmażerii świeżej (1) na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2020-06-24 09:49:05
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytanie ofertowe nr 12/2020 dostawy mięsa i wędlin na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2020-06-24 09:46:25
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 15/2020 dostawy wyrobów garmażerii świeżej (2) na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2020-06-15 15:43:56
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 13/2020 dostawy wyrobów garmażerii świeżej (1) na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2020-06-15 15:39:29
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 12/2020 dostawy mięsa i wędlin na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2020-06-15 15:35:14
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 14/2020 dostawy drobiu na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2020-06-15 15:30:34
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 11/2020 dostawy ryb i przetworów rybnych na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2020-06-15 15:24:52
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego nr 1/2020 dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w RybnikuData dodania: 2020-06-12 17:01:47
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego nr 2/2020 dostawy wyrobów garmażeryjnych mrożonych na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2020-06-12 17:00:28
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego nr 3/2020 dostawy drobiu na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2020-06-12 16:59:00
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego nr 4/2020 dostawy wyrobów garmażeryjnych świeżych (2) na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2020-06-12 16:57:05
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego nr 5/2020 dostawy wyrobów garmażeryjnych świeżych (1) na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2020-06-12 16:55:31
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego nr 6/2020 dostawy mięsa i wędlin na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2020-06-12 16:53:55
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego nr 7/2020 dostawy nabiału i jaj na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2020-06-12 16:51:50
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego nr 8/2020 dostawy pieczywa na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2020-06-12 16:50:07
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego nr 9/2020 dostawy ryb i przetworów rybnych na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2020-06-12 16:48:05
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego nr 10/2020 dostawy owoców i warzyw świeżych oraz mrożonych na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2020-06-12 16:45:22
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 10/2020 dostawy owoców i warzyw świeżych oraz mrożonych na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2020-06-04 16:42:22
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 9/2020 dostawy ryb i przetworów rybnych na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2020-06-04 16:30:58
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 8/2020 dostawy pieczywa na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2020-06-04 16:25:34
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 7/2020 dostawy nabiału i jaj na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2020-06-04 16:11:17
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 6/2020 dostawy mięsa i wędlin na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2020-06-04 16:05:20
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 5/2020 dostawy wyrobów garmażeryjnych świeżych (1) na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2020-06-04 15:46:17
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 4/2020 dostawy wyrobów garmażeryjnych świeżych (2) na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2020-06-04 15:42:51
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 3/2020 dostawy drobiu na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2020-06-04 15:38:44
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 2/2020 dostawy wyrobów garmażeryjnych mrożonych na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2020-06-04 15:33:20
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 1/2020 dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2020-06-04 15:08:15
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego nr 45/2019 dostawy owoców  i warzyw świeżych oraz mrożonych na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-12-11 12:14:26
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego nr 44/2019 dostawy wyrobów garmażeryjnych świeżych (1) na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-12-11 12:12:36
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego nr 43/2019 dostawy wyrobów garmażeryjnych świeżych (2) na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-12-11 12:10:41
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 45/2019 dostawy owoców  i warzyw świeżych oraz mrożonych na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-12-05 13:02:37
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 44/2019 dostawy wyrobów garmażeryjnych świeżych (1) na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-12-05 12:39:38
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 43/2019 dostawy wyrobów garmażeryjnych świeżych (2) na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-12-05 12:34:59
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego nr  41/2019 dostawy owoców i warzyw świeżych oraz mrożonych na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-12-03 10:33:33
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego nr 40/2019 dostawy pieczywa na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-12-03 10:29:19
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego nr 39/2019 dostawy wyrobów garmażeryjnych świeżych (1) na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-12-03 10:26:26
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego nr 38/2019 dostawy wyrobów garmażeryjnych świeżych (2)  na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-12-03 10:23:12
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego Nr 42/2019 wyposażenie placu zabaw dla przedszkola na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-12-02 13:25:21
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe Nr 42/2019 wyposażenie placu zabaw dla przedszkola na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-11-25 15:20:07
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr  41/2019 dostawy owoców i warzyw świeżych oraz mrożonych na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-11-25 15:17:11
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 40/2019 dostawy pieczywa na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-11-25 15:14:31
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 39/2019 dostawy wyrobów garmażeryjnych świeżych (1) na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-11-25 15:11:17
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 38/2019 dostawy wyrobów garmażeryjnych świeżych (2)  na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-11-25 15:07:08
Autor: Anna Bujoczek


Analiza rynku dotycząca zapytania ofertowego nr 37/2019 dostawy ryb i przetworów rybnych na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5  w Rybniku


Data dodania: 2019-11-22 13:55:35
Autor: Anna Bujoczek


Analiza rynku dotycząca zapytania ofertowego nr 36/2019 dostawy owoców i warzyw świeżych oraz mrożonych na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-11-22 13:53:42
Autor: Anna Bujoczek


Analiza rynku dotycząca zapytania ofertowego nr 35/2019 dostawy pieczywa na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-11-22 13:36:08
Autor: Anna Bujoczek


Analiza rynku dotycząca zapytania ofertowego nr 34/2019 dostawy nabiału i jaj na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-11-22 13:34:11
Autor: Anna Bujoczek


Analiza rynku dotycząca zapytania ofertowego nr 33/2019 dostawy mięsa i wędlin na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5  w Rybniku


Data dodania: 2019-11-22 13:32:23
Autor: Anna Bujoczek


Analiza rynku dotycząca zapytania ofertowego nr 32/2019 dostawy wyrobów garmażeryjnych mrożonych na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-11-22 13:25:05
Autor: Anna Bujoczek


Analiza rynku dotycząca zapytania ofertowego nr 31/2019 dostawy drobiu na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-11-22 13:22:13
Autor: Anna Bujoczek


Analiza rynku dotycząca zapytania ofertowego nr 30/2019 dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-11-22 13:19:12
Autor: Anna Bujoczek


Analiza rynku dotycząca zapytania ofertowego nr 29/2019 dostawy wyrobów garmażeryjnych świeżych (1) na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5  w Rybniku


Data dodania: 2019-11-22 13:17:16
Autor: Anna Bujoczek


Analiza rynku dotycząca zapytania ofertowego nr 28/2019 dostawy wyrobów garmażeryjnych świeżych (2) na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-11-22 13:14:15
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 36/2019 dostawy owoców i warzyw świeżych oraz mrożonych na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-11-13 15:48:42
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 35/2019 dostawy pieczywa na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-11-13 15:43:25
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 37/2019 dostawy ryb i przetworów rybnych na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5  w Rybniku


Data dodania: 2019-11-13 13:38:28
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 34/2019 dostawy nabiału i jaj na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-11-13 13:34:19
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 33/2019 dostawy mięsa i wędlin na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5  w Rybniku


Data dodania: 2019-11-13 13:29:31
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 29/2019 dostawy wyrobów garmażeryjnych świeżych (1) na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5  w Rybniku


Data dodania: 2019-11-13 13:25:09
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 28/2019 dostawy wyrobów garmażeryjnych świeżych (2) na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-11-13 13:20:29
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 31/2019 dostawy drobiu na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-11-13 13:09:44
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 32/2019 dostawy wyrobów garmażeryjnych mrożonych na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-11-13 13:04:27
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 30/2019 dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-11-13 12:55:22
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytaniae ofertowego nr 34/2019 - Pinnacle Studio 23 Ulimate PL BOX


Data dodania: 2019-11-08 11:43:18
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 34/2019 - Pinnacle Studio 23 Ulimate PL BOX


Data dodania: 2019-10-25 11:41:54
Autor: Anna Bujoczek


Analiza rynku dotycząca zapytania ofertowego nr 33/2019 – Przewóz uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Rybniku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Rybniku na zajęcia edukacyjne do Czernicy w dniach 18, 19, 20, 21, 22  listopada 2019 r. w ramach projektu „Z matematyką na TY Edukacja matematyczno – przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Data dodania: 2019-09-30 19:11:34
Autor: Anna Bujoczek


Analiza rynku dotycząca zapytania ofertowego nr 31/2019 – Przewóz uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Rybniku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Rybniku na zajęcia edukacyjne do Wrocławia w dniu 28  października 2019 r. w ramach projektu „Z matematyką na TY Edukacja matematyczno – przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Data dodania: 2019-09-30 19:07:48
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego nr 30/2019 – Przewóz uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Rybniku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Rybniku na zajęcia edukacyjne do Gliwic w dniach 21, 22, 23,24  października 2019 r. w ramach projektu „Z matematyką na TY Edukacja matematyczno – przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych”  współfinansowanego przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Data dodania: 2019-09-30 19:03:58
Autor: Anna Bujoczek


Analiza rynku dotycząca zapytania ofertowego nr 32/2019 -  Przewóz uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Rybniku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Rybniku na zajęcia edukacyjne do Ostrawy /Czechy/ w dniach 04, 05, 06 listopada 2019 r. w ramach projektu „Z matematyką na TY Edukacja matematyczno – przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych”.


Data dodania: 2019-09-30 18:59:40
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 33/2019 – Przewóz uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Rybniku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Rybniku na zajęcia edukacyjne do Czernicy w dniach 18, 19, 20, 21, 22  listopada 2019 r. w ramach projektu „Z matematyką na TY Edukacja matematyczno – przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Data dodania: 2019-09-20 17:21:57
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 32/2019 -  Przewóz uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Rybniku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Rybniku na zajęcia edukacyjne do Ostrawy /Czechy/ w dniach 04, 05, 06 listopada 2019 r. w ramach projektu „Z matematyką na TY Edukacja matematyczno – przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych”


Data dodania: 2019-09-20 17:17:09
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 31/2019 – Przewóz uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Rybniku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Rybniku na zajęcia edukacyjne do Wrocławia w dniu 28  października 2019 r. w ramach projektu „Z matematyką na TY Edukacja matematyczno – przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Data dodania: 2019-09-20 17:12:05
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 30/2019 – Przewóz uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Rybniku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Rybniku na zajęcia edukacyjne do Gliwic w dniach 21, 22, 23,24  października 2019 r. w ramach projektu „Z matematyką na TY Edukacja matematyczno – przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych”  współfinansowanego przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Data dodania: 2019-09-20 17:04:25
Autor: Anna Bujoczek


Analiza rynku dotycząca zapytania ofertowe nr 29/2019 - Przewóz uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Rybniku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Rybniku na zajęcia edukacyjne do Rud dnia 03 października 2019 r. w ramach projektu „Z matematyką na TY Edukacja matematyczno – przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Data dodania: 2019-09-20 10:46:29
Autor: Anna Bujoczek


Analiza rynku dotycząca zapytania ofertowe nr 28/2019 - Przewóz uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Rybniku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Rybniku na zajęcia edukacyjne na Uniwersytet Śląski w Katowicach dnia 18 września 2019 r. w ramach projektu „Z matematyką na TY Edukacja matematyczno – przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Data dodania: 2019-09-16 17:01:20
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 29/2019 - Przewóz uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Rybniku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Rybniku na zajęcia edukacyjne do Rud dnia 03 października 2019 r. w ramach projektu „Z matematyką na TY Edukacja matematyczno – przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Data dodania: 2019-09-12 18:14:47
Autor: Anna BujoczekData dodania: 2019-09-12 18:14:47
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 28/2019 - Przewóz uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Rybniku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Rybniku na zajęcia edukacyjne na Uniwersytet Śląski w Katowicach dnia 18 września 2019 r. w ramach projektu „Z matematyką na TY Edukacja matematyczno – przyrodnicza fundamentem rozwoju rybnickich szkół podstawowych”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Data dodania: 2019-09-06 12:48:54
Autor: Anna Bujoczek


Notatka z analizy rynku dotycząca zapytania ofertowego nr  27/2019  dostawy owoców  i warzyw świeżych oraz mrożonych na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-06-13 16:35:22
Autor: Anna Bujoczek


Notatka z analizy rynku dotycząca zapytania ofertowego nr 26/2019 dostawy wyrobów garmażeryjnych świeżych (1) na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-06-13 16:31:48
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr  27/2019  dostawy owoców  i warzyw świeżych oraz mrożonych na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-06-05 15:10:19
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 26/2019 dostawy wyrobów garmażeryjnych świeżych (1) na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku

 


Data dodania: 2019-06-05 15:05:51
Autor: Anna Bujoczek


Analiza rynku dotycząca zapytania ofertowego  nr 25/2019 dostawy wyrobów garmażerii mrożonej na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-06-05 15:01:45
Autor: Anna Bujoczek


Analiza rynku dotycząca zapytania ofertowego  nr 24/2019 dostawy owoców  i warzyw świeżych oraz mrożonych na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-06-05 15:00:35
Autor: Anna Bujoczek


Analiza rynku dotycząca zapytania ofertowego  nr 23/2019 dostawy ryb i przetworów rybnych na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-06-05 14:59:25
Autor: Anna Bujoczek


Analiza rynku dotycząca zapytania ofertowego  nr 22/2019 dostawy pieczywa na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-06-05 14:58:09
Autor: Anna Bujoczek


Analiza rynku dotycząca zapytania ofertowego  nr 21/2019 dostawy nabiału i jaj na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-06-05 14:56:36
Autor: Anna Bujoczek


Analiza rynku dotycząca zapytania ofertowego  nr 20/2019 dostawy mięsa i wędlin na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-06-05 14:55:04
Autor: Anna Bujoczek


Analiza rynku dotycząca zapytania ofertowego  nr 19/2019 dostawy wyrobów garmażeryjnych świeżych (3) na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-06-05 14:52:39
Autor: Anna Bujoczek


Analiza rynku dotycząca zapytania ofertowego  nr 18/2019 dostawy wyrobów garmażeryjnych świeżych (1) na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-06-05 14:51:26
Autor: Anna Bujoczek


Analiza rynku dotycząca zapytania ofertowego  nr 17/2019 dostawa drobiu na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-06-05 14:50:00
Autor: Anna Bujoczek


Analiza rynku dotycząca zapytania ofertowego  nr 16/2019 dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-06-05 14:48:18
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 25/2019 dostawy wyrobów garmażerii mrożonej na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-05-27 15:21:19
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego Nr 42/2019 wyposażenie placu zabaw dla przedszkola na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku

Zapytanie ofertowe nr 24/2019 dostawy owoców  i warzyw świeżych oraz mrożonych na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-05-27 15:17:17
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 23/2019 dostawy ryb i przetworów rybnych na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-05-27 15:12:52
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 22/2019 dostawy pieczywa na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-05-27 15:08:39
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 21/2019 dostawy nabiału i jaj na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-05-27 15:04:09
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 20/2019 dostawy mięsa i wędlin na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-11-08 11:36:23
Autor: Anna BujoczekData dodania: 2019-05-27 14:57:29
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 19/2019 dostawy wyrobów garmażeryjnych świeżych (3) na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-05-27 14:52:59
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 18/2019 dostawy wyrobów garmażeryjnych świeżych (1) na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-05-27 14:48:07
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 17/2019 dostawa drobiu na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-05-27 14:42:15
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 16/2019 dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-05-27 14:33:48
Autor: Anna BujoczekData dodania: 2019-05-27 14:33:48
Autor: Anna Bujoczek


Unieważnienie zapytania ofertowego nr 15/2019 dostawy wyrobów garmażeryjnych świeżych (3) na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-05-23 15:16:05
Autor: Anna Bujoczek


Unieważnienie zapytania ofertowego nr 14/2019 dostawy wyrobów garmażeryjnych świeżych (2) na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-05-23 15:14:42
Autor: Anna Bujoczek


Unieważnienie zapytania ofertowego nr 13/2019 dostawy wyrobów garmażeryjnych świeżych (1) na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-05-23 15:13:04
Autor: Anna Bujoczek


Unieważnienie zapytania ofertowego nr 12/2019 dostawy ryb i przetworów rybnych na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-05-23 15:11:24
Autor: Anna Bujoczek


Unieważnienie zapytania ofertowego nr 11/2019 dostawy nabiału i jaj na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-05-23 15:09:47
Autor: Anna Bujoczek


Unieważnienie zapytania ofertowego nr 10/2019 dostawy mięsa i wędlin na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-05-23 15:07:58
Autor: Anna Bujoczek


Unieważnienie zapytania ofertowego nr 9/2019 dostawy wyrobów garmażerii mrożonej na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-05-23 15:06:19
Autor: Anna Bujoczek


Unieważnienie zapytania ofertowego nr 8/2019 dostawy drobiu na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-05-23 15:04:39
Autor: Anna BujoczekData dodania: 2019-05-23 15:04:39
Autor: Anna Bujoczek


Unieważnienie zapytania ofertowego nr 7/2019 dostawy pieczywa na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-05-23 15:02:00
Autor: Anna Bujoczek


Unieważnienie zapytania ofertowego nr 6/2019 dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-05-23 14:59:53
Autor: Anna BujoczekData dodania: 2019-05-23 14:59:53
Autor: Anna Bujoczek


Unieważnienie zapytania ofertowego nr 5/2019 dostawy owoców i warzyw świeżych oraz mrożonych na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-05-23 14:56:23
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 5/2019 dostawy owoców i warzyw świeżych oraz mrożonych na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-05-15 15:10:53
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 6/2019 dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-05-15 15:08:01
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 7/2019 dostawy pieczywa na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-05-15 15:03:48
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 8/2019 dostawy drobiu na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-05-15 15:00:29
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 9/2019 dostawy wyrobów garmażerii mrożonej na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-05-15 14:57:07
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 10/2019 dostawy mięsa i wędlin na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-05-15 14:52:06
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 11/2019 dostawy nabiału i jaj na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-05-15 14:42:14
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 12/2019 dostawy ryb i przetworów rybnych na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-05-15 14:36:56
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 13/2019 dostawy wyrobów garmażeryjnych świeżych (1) na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku

Analiza rynku dotycząca zapytania ofertowego  nr 19/2019 dostawy wyrobów garmażeryjnych świeżych (3) na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku

Analiza rynku dotycząca zapytania ofertowego  nr 25/2019 dostawy wyrobów garmażerii mrożonej na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-05-15 14:33:02
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 14/2019 dostawy wyrobów garmażeryjnych świeżych (2) na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-05-15 14:29:03
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 15/2019 dostawy wyrobów garmażeryjnych świeżych (3) na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-05-15 14:24:44
Autor: Anna BujoczekData dodania: 2019-05-15 14:24:44
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego nr ZSP5.M.811.1.2019 na zakupu 8 szt Zestawu Robotów interaktywnych Photon + naklejki + Magic Dongle dla  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-04-02 14:29:29
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr ZSP5.M.811.1.2019 na zakup Zestawu interaktywnych robotów edukacyjnych  Photon + naklejki + Magic Dongle


Data dodania: 2019-03-22 10:03:28
Autor: Anna Bujoczek


Notatka z analizy rynku dotycząca zapytania ofertowego na Organizację Zielonej Szkoły w 2019 r. dla uczniów klasy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-01-23 15:05:02
Autor: Anna Bujoczek


Notatka z analizy rynku dotycząca zapytania ofertowego nr 3/2019 dostawy wyrobów garmażeryjnych świeżych (3) na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-01-11 12:12:57
Autor: Anna Bujoczek


Notatka z analizy rynku dotycząca zapytania ofertowego nr 2/2019 dostawy wyrobów garmażeryjnych świeżych (2) na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-01-11 12:11:06
Autor: Anna Bujoczek


Notatka z analizy rynku dotycząca zapytania ofertowego nr 1/2019 dostawy wyrobów garmażeryjnych świeżych (1) na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-01-11 12:09:04
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe na organizację Zielonej Szkoły w 2019 r. dla uczniów klasy 3 Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-01-11 10:22:50
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 3/2019 dostawy wyrobów garmażeryjnych świeżych (3) na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-01-03 11:55:31
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 2/2019 dostawy wyrobów garmażeryjnych świeżych (2) na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-01-03 10:40:00
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 1/2019 dostawy wyrobów garmażeryjnych świeżych (1) na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2019-01-03 10:34:59
Autor: Anna Bujoczek


Notatka z analizy rynku dotycząca zapytania ofertowego nr 48/2018 dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-12-21 13:01:53
Autor: Anna Bujoczek


Notatka z analizy rynku dotycząca zapytania ofertowego nr 47/2018 dostawy drobiu na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-12-21 13:00:00
Autor: Anna Bujoczek


Notatka z analizy rynku dotycząca zapytania ofertowego nr 46/2018 dostawy wyrobów garmażeryjnych mrożonych na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-12-21 12:58:31
Autor: Anna Bujoczek


Notatka z analizy rynku dotycząca zapytania ofertowego nr 45/2018 dostawy wyrobów garmażeryjnych świeżych (3) na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-12-21 12:56:35
Autor: Anna Bujoczek


Notatka z analizy rynku dotycząca zapytania ofertowego nr 44/2018 dostawy wyrobów garmażeryjnych świeżych (2) na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-12-21 12:55:05
Autor: Anna Bujoczek


Notatka z analizy rynku dotycząca zapytania ofertowego nr 43/2018 dostawy wyrobów garmażeryjnych (1) na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-12-21 12:52:49
Autor: Anna Bujoczek


Notatka z analizy rynku dotycząca zapytania ofertowego nr 42/2018 dostawy mięsa i wędlin na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-12-21 12:51:01
Autor: Anna Bujoczek


Notatka z analizy rynku dotycząca zapytania ofertowego nr 41/2018 dostawy nabiału i jaj na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-12-21 12:49:21
Autor: Anna Bujoczek


Notatka z analizy rynku dotycząca zapytania ofertowego nr 40/2018 dostawy pieczywa na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-12-21 12:47:33
Autor: Anna Bujoczek


Notatka z analizy rynku dotycząca zapytania ofertowego nr 39/2018 dostawy ryb i przetworów rybnych na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-12-21 12:45:48
Autor: Anna Bujoczek


Notatka z analizy rynku dotycząca zapytania ofertowego nr 38/2018 dostawy owoców i warzyw świeżych oraz mrożonych na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-12-21 12:24:06
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 48/2018 dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-12-14 14:11:17
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 47/2018 dostawy drobiu na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-12-14 14:08:25
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 46/2018 dostawy wyrobów garmażeryjnych mrożonych na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-12-14 14:04:21
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 45/2018 dostawy wyrobów garmażeryjnych świeżych (3) na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-12-14 14:00:54
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 44/2018 dostawy wyrobów garmażeryjnych świeżych (2) na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-12-14 13:52:50
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 43/2018 dostawy wyrobów garmażeryjnych (1) na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-12-14 13:58:20
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 42/2018 dostawy mięsa i wędlin na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-12-14 13:37:41
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 41/2018 dostawy nabiału i jaj na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-12-14 13:32:34
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 40/2018 dostawy pieczywa na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-12-14 13:27:51
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 39/2018 dostawy ryb i przetworów rybnych na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-12-14 13:24:20
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 38/2018 dostawy owoców i warzyw świeżych oraz mrożonych na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-12-14 13:20:52
Autor: Anna Bujoczek


Notatka z analizy rynku dotycząca zapytania ofertowego nr 37/2018 dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-12-14 12:59:14
Autor: Anna Bujoczek


Notatka z analizy rynku dotycząca zapytania ofertowego e nr 36/2018 dostawy drobiu na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-12-14 12:57:56
Autor: Anna BujoczekData dodania: 2018-12-14 12:57:56
Autor: Anna Bujoczek


Notatka z analizy rynku dotycząca zapytania ofertowego nr 35/2018 dostawy wyrobów garmażeryjnych mrożonych na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-12-14 12:56:43
Autor: Anna Bujoczek


Notatka z analizy rynku dotycząca zapytania ofertowego nr 34/2018 dostawy wyrobów garmażeryjnych świeżych na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-12-14 12:54:46
Autor: Anna Bujoczek


Notatka z analizy rynku dotycząca zapytania ofertowego nr 33/2018 dostawy mięsa i wędlin na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-12-14 12:52:55
Autor: Anna Bujoczek


Notatka z analizy rynku dotycząca zapytania ofertowego nr 32/2018 dostawy nabiału i jaj na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-12-14 12:51:20
Autor: Anna Bujoczek


Notatka z analizy rynku dotycząca zapytania ofertowego nr 31/2018 dostawy pieczywa na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-12-14 12:49:47
Autor: Anna Bujoczek


Notatka z analizy rynku dotycząca zapytania ofertowego nr 30/2018 dostawy ryb i przetworów rybnych na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-12-14 12:47:19
Autor: Anna Bujoczek


Notatka z analizy rynku dotycząca zapytania ofertowego nr 29/2018 dostawy owoców i warzyw świeżych oraz mrożonych na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-12-14 12:34:42
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 37/2018 dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-12-06 15:25:31
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 36/2018 dostawy drobiu na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-12-06 15:22:34
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 35/2018 dostawy wyrobów garmażeryjnych mrożonych na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-12-06 15:19:28
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 34/2018 dostawy wyrobów garmażeryjnych świeżych na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-12-06 15:14:57
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 33/2018 dostawy mięsa i wędlin na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku

Notatka z analizy rynku dotycząca zapytania ofertowego na Organizację Zielonej Szkoły w 2019 r. dla uczniów klasy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-12-06 15:12:11
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 32/2018 dostawy nabiału i jaj na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-12-06 15:07:42
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 31/2018 dostawy pieczywa na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-12-06 15:04:14
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 30/2018 dostawy ryb i przetworów rybnych na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-12-06 15:02:54
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 29/2018 dostawy owoców i warzyw świeżych oraz mrożonych na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-12-06 14:59:20
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe - kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-11-09 14:03:00
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotyczących zapytania ofertowego nr ZSP5.M.811.13.2018 z dnia 04.10.2018 r. na zakup pomocy dydaktycznych -  materiałów do zajęć matematycznych


Data dodania: 2018-10-19 10:15:32
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotyczących zapytania ofertowego nr ZSP5.M.811.14.2018 z dnia 04.10.2018 r. na zakup pomocy dydaktycznych - materiałów do zajęć naukowo-przyrodniczych


Data dodania: 2018-10-19 08:45:07
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotyczących zapytania ofertowego Nr ZSP5.M.811.12.2018 Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń na potrzeby kadry pedagogicznj Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-10-18 14:45:29
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertoowe nr ZSP5.M.811.13.2018 z dnia 04.10.2018 r. na zakup pomocy dydaktycznych -  materiałów do zajęć matematycznych


Data dodania: 2018-10-04 19:04:54
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr ZSP5.M.811.14.2018 z dnia 04.10.2018 r. na zakup pomocy dydaktycznych - materiałów do zajęć naukowo-przyrodniczych


Data dodania: 2018-10-04 18:56:14
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe Nr ZSP5.M.811.12.2018 Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń na potrzeby kadry pedagogicznj Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku w ramach projektu "Z matematyką na ty!"


Data dodania: 2018-10-01 19:54:40
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotyczących zaapytania ofertowego Nr ZSP5.M.811.11.2018 Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń na potrzeby kadry pedagogicznj Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-10-01 15:43:00
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe Nr ZSP5.M.811.11.2018 Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń na potrzeby kadry pedagogicznj Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku w ramach projektu "Z matematyką na ty!"


Data dodania: 2018-09-19 08:12:58
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego nr ZSP5.M.811.10.2018 z dnia 19.07.2018 r. na zakup maszyny elektrostatycznej w ramach projektu "Z matematyką na ty”


Data dodania: 2018-08-14 14:51:53
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego nr ZSP5.M.811.9.2018 z dnia 19.07.2018 r. na zakup pomocy dydaktycznych - materiałów do zajęć naukowo-przyrodniczych w ramach projektu "Z matematyką na ty”


Data dodania: 2018-08-14 14:48:16
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego nr ZSP5.M.811.8.2018 z dnia 19.07.2018 r. na zakup pomocy dydaktycznych - materiałów do zajęć matematycznych w ramach projektu "Z matematyką na ty”


Data dodania: 2018-08-14 14:45:24
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr ZSP5.M.811.10.2018 z dnia 19.07.2018 r. na zakup maszyny elektrostatycznej


Data dodania: 2018-07-19 13:37:50
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr ZSP5.M.811.9.2018 z dnia 19.07.2018 r. na zakup pomocy dydaktycznych - materiałów do zajęć naukowo-przyrodniczych


Data dodania: 2018-07-19 13:32:51
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr ZSP5.M.811.8.2018 z dnia 19.07.2018 r. na zakup pomocy dydaktycznych - materiałów do zajęć matematycznych w ramach projektu "Z matematyką na ty”


Data dodania: 2018-07-19 13:40:32
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego Nr 28/2018 Zakup i dostawa zestawów tablic interaktywnych z projektorami ultrakrótkoogniskowymi na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna tablica"


Data dodania: 2018-07-19 13:14:22
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego nr ZSP5.M.811.5.2018 - Zakup materiałów do zajęć naukowo-przyrodniczych


Data dodania: 2018-07-17 10:40:43
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego nr ZSP5.M.811.4.2018 - Zakup materiałów do zajęć matematycznych


Data dodania: 2018-07-17 10:38:23
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego nr ZSP5.M.811.6.2018 - Zakup mikroskopów


Data dodania: 2018-07-17 10:35:37
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego nr ZSP5.M.811.7.2018 - Zakup maszyny elektrostatycznej


Data dodania: 2018-07-17 10:32:34
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe Nr 28/2018 Zakup i dostawa zestawów tablic interaktywnych z projektorami ultrakrótkoogniskowymi na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna tablica"


Data dodania: 2018-07-10 09:54:12
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego Nr ZSP5.M.811.3.2018 - Zakup i dostawa tablic interaktywnych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-07-05 12:32:37
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego Nr ZSP5.M.811.2.2018 - Zakup i dostawa komputera na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-07-05 12:29:02
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr ZSP5.M.811.7.2018 z 04.07.2018 r. na zakup maszyny elektrostatycznej


Data dodania: 2018-07-04 20:20:33
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr ZSP5.M.811.6.2018 z 04.07.2018 r. na zakup mikroskopów


Data dodania: 2018-07-04 20:12:23
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr ZSP5.M.811.5.2018 z 04.07.2018 r. na zakup pomocy dydaktycznych - materiałów do zajęć naukowo-przyrodniczych


Data dodania: 2018-07-04 20:08:33
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr ZSP5.M.811.4.2018 z 04.07.2018 r. na zakup pomocy dydaktycznych - materiałów do zajęć matematycznych


Data dodania: 2018-07-04 19:56:09
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe Nr ZSP5.M.811.3.2018 Zakup i dostawa tablic interaktywnych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku ramach projektu pt. "Z matematyką na ty”


Data dodania: 2018-06-27 11:08:36
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe Nr ZSP5.M.811.2.2018 Zakup i dostawa komputera na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybnikuw ramach projektu pt. "Z matematyką na ty”


Data dodania: 2018-06-27 11:04:32
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego Nr 27/2018 dostawy wyrobów garmażeryjnych mrożonych na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-06-26 09:30:54
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe Nr 27/2018 dostawy wyrobów garmażeryjnych mrożonych na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-06-18 17:06:15
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego Nr 26/2018 dostawa owoców, warzyw, mrożonek na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-06-07 17:06:39
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego Nr 25/2018 dostawa  wyrobów garmażeryjnych mrożonych na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-06-07 17:04:34
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego Nr 24/2018 dostawa artykułów garmażeryjnych na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5  w Rybniku


Data dodania: 2018-06-07 16:58:53
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego Nr 23/2018 dostawa pieczywa na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-06-07 16:57:33
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego Nr 22/2018 dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-06-07 16:55:51
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego Nr 21/2018 dostawa drobiu na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5  w Rybniku


Data dodania: 2018-06-07 16:53:58
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego Nr 20/2018 dostawa mięsa i wędlin na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5  w Rybniku


Data dodania: 2018-06-07 16:52:42
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego Nr 19/2018 dostawa ryb i przetworów rybnych na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-06-07 16:50:24
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego Nr 18/2018 dostawa nabiału i jaj na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-06-07 16:49:45
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego Nr 17/2018 dostawa komputerów dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-05-30 11:20:00
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 26/2018 dostawy owoców, warzyw, mrożonek na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5   w Rybniku


Data dodania: 2018-05-28 18:40:36
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 25/2018 dostawy  wyrobów garmażeryjnych mrożonych na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-05-28 18:34:42
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr  24/2018 dostawa artykułów garmażeryjnych na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5  w Rybniku


Data dodania: 2018-05-28 18:27:53
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 23/2018 dostawy pieczywa na potrzeby Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-05-28 18:18:07
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 22 dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-05-28 17:58:50
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 21/2018 dostawy drobiu na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5  w Rybniku


Data dodania: 2018-05-28 17:48:24
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 20/2018 dostawy mięsa i wędlin na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5  w Rybniku


Data dodania: 2018-05-28 17:49:45
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 19/2018 dostawy ryb i przetworów rybnych na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-05-28 17:19:07
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 18/2018 dostawy nabiału i jaj na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-05-28 17:09:20
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego nr ZSP5.M.811.1.2018 z dnia 16.05.2018 na zakup programu logopedycznego


Data dodania: 2018-05-24 08:41:12
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe Nr 17/2018 dostawa komputerów dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-05-16 11:22:53
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr ZSP5.M.811.1.2018 z dnia 16.05.2018 na zakup programu logopedycznego


Data dodania: 2018-05-16 11:12:46
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego Nr 15/2018 dostawa szafek szkolnych na potrzeby uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Rybniku


Data dodania: 2018-04-19 13:47:08
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe Nr 15/2018 dostawa szafek szkolnych na potrzeby uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Rybniku


Data dodania: 2018-04-11 15:04:48
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotycząca zapytania ofertowego Nr 14/2018 wycinka drzew i krzewów w Przedszkolu nr 5 w Rybniku; 44-200 Rybnik, ul. Mariańska 1


Data dodania: 2018-03-01 20:25:00
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotyczących zapytania ofertowego Nr 10/2018 dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-02-27 10:36:35
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotyczących zapytania ofertowego Nr 11/2018 dostawa tonerów i części wymiennych INEO+227 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-02-27 10:34:19
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotyczących zapytania ofertowego Nr 12/2018 konserwacja ksera SHARP MX-M450U na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku 


Data dodania: 2018-02-27 10:32:16
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotyczących zapytania ofertowego Nr 13/2018 konserwacja ksera INEO+ 227 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-02-27 10:30:08
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe Nr 14/2018 wycinka drzew i krzewów w Przedszkolu nr 5 w Rybniku; 44-200 Rybnik, ul. Mariańska 1


Data dodania: 2018-02-21 14:21:59
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe Nr 10/2018 dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-02-19 18:57:13
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe Nr 11/2018 dostawa tonerów i części wymiennych INEO+227 na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-02-19 18:52:23
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe NR 12/2018 konserwacja ksera SHARP MX-M450U na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku 


Data dodania: 2018-02-19 18:47:46
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe Nr 13/2018 konserwacja ksera INEO+ 227na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-02-19 18:41:09
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotyczących zapytania ofertowego Nr 9/2018 dostawa ryb i przetworów rybnych na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-02-16 18:14:41
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe Nr 9/2018 dostawa ryb i przetworów rybnych na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku


Data dodania: 2018-02-06 14:41:24
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotyczących zapytania ofertowego Nr 2/2018 dostawa wyrobów garmażeryjnych na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku 


Data dodania: 2018-02-01 13:40:04
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotyczących zapytania ofertowego Nr 3/2018 dostawa mięsa i drobiu na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku 


Data dodania: 2018-02-01 13:38:22
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotyczących zapytania ofertowego Nr 4/2018 dostawa nabiału i jaj na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku 


Data dodania: 2018-02-01 13:36:41
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotyczących zapytania ofertowego Nr 5/2018 dostawa warzyw, owoców i mrożonek na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku 


Data dodania: 2018-02-01 14:54:58
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotyczących zapytania ofertowego Nr 6/2018 dostawa pieczywa na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku 


Data dodania: 2018-02-01 13:34:40
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotyczących zapytania ofertowego Nr 7/2018 dostawa ryb i przetworów rybnych na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku 


Data dodania: 2018-02-01 13:32:52
Autor: Anna Bujoczek


Analiza ofert dotyczących zapytania ofertowego Nr 8/2018 - dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku 


Data dodania: 2018-02-01 13:30:52
Autor: Anna Bujoczek


Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego Nr 1/2018 - dostawa materiałów biurowych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku

W dniu 30.01.2018 r. zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe na artykuły biurowe. W załączniku została umieszczona informacja o analizie rynku oraz rekomendacji najlepszej oferty.


Data dodania: 2018-01-30 13:06:51
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe Nr 2/2018 dostawa wyrobów garmażeryjnych na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku 


Data dodania: 2018-01-20 20:39:19
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe Nr 3/2018 dostawa mięsa i drobiu na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku 


Data dodania: 2018-01-20 20:34:22
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe Nr 4/2018 dostawa nabiału i jaj na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku 


Data dodania: 2018-01-20 20:29:29
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe Nr 5/2018 dostawa warzyw, owoców i mrożonek na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku 


Data dodania: 2018-01-20 20:27:15
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe Nr 6/2018 dostawa pieczywa na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku 


Data dodania: 2018-01-20 20:15:42
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe Nr 7/2018 dostawa ryb i przetworów rybnych na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku 


Data dodania: 2018-01-20 20:11:07
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe Nr 8/2018 - dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Rybniku 


Data dodania: 2018-01-20 20:06:04
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe nr 1/2018 - dostawa materiałów biurowych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Rybniku  - dostawa.


Data dodania: 2018-01-15 13:30:49
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie ofertowe - usługa dezynsekcji i deratyzacji


Data dodania: 2017-12-06 14:47:16
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie cenowe – oferta badań profilaktycznych dla pracowników


Data dodania: 2017-11-28 18:38:38
Autor: Anna Bujoczek


Zapytanie cenowe - serwisowanie urządzeń komputerowych oraz sieci LAN-WLAN                     


Data dodania: 2017-11-28 14:02:10
Autor: Anna Bujoczek


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zorganizowanie Zielonej szkoły dla uczniów klas III SP


Data dodania: 2014-03-31 12:30:12
Autor: Anna Bujoczek


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie Zielonej Szkoły dla uczniów klas III SP 5 w Rybniku.


Data dodania: 2014-03-04 11:19:31
Autor: Anna Bujoczek


Ogłoszenie o zamówieniu - zorganizowanie Zielonej Szkoły dla uczniów klas III SP 5 w Rybniku.


Data dodania: 2014-02-21 17:11:34
Autor: Anna Bujoczek